1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản đóng góp theo quy định đặc thù

Kế toán muốn tính đúng số tiền các khoản đóng góp theo quy định đặc thù

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng số tiền các khoản đóng góp theo quy định đặc thù.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, theo đặc thù địa phương, mức đóng BH của NLĐ và đơn vị sẽ được thống nhất riêng trên một số nguyên tắc, số tiền đóng bảo hiểm có thể khác nhau giữa NLĐ và đơn vị. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa đáp ứng tính đúng số tiền đóng bổ sung thêm so với quy định.

 – Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung tùy chọn có đóng bổ sung thêm so với quy định, đáp ứng cách tính của đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Hệ thống, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Tính lương, BH & KPCĐ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Có đóng bổ sung thêm so với quy định. 

3. Khi tích chọn tùy chọn này, khi khai báo tại danh sách CBNV, phần mềm cho phép khai báo mức đóng thêm và tỷ lệ đóng thêm để tính ra đúng số tiền đóng bảo hiểm theo thực tế tại đơn vị.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan