1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn tính đúng số tiền phụ cấp thâm niên nghề cho đối tượng đi công tác dài hạn nước ngoài theo quy định 

Kế toán muốn tính đúng số tiền phụ cấp thâm niên nghề cho đối tượng đi công tác dài hạn nước ngoài theo quy định 

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng số tiền phụ cấp thâm niên nghề cho đối tượng đi công tác dài hạn nước ngoài theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, phần mềm đang không tính lên khoản PCTNN đối với CBNV đi công tác nước ngoài.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm bổ sung tùy chọn riêng cho TH đi công tác nước ngoài, và cho phép tính lương, truy lĩnh riêng cho TH này.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ có CBNV Mai Thanh Trần đi công tác nước ngoài từ 01/08/2020 đến 01/10/2020.

2. Khi thêm bảng truy lĩnh, nếu khai báo khoản lương được nâng là phụ cấp thâm niên nghề, phần mềm sẽ hiển thị thêm tham số Tính cho đối tượng đi công tác nước ngoài, đi học dài hạn.

3. Khi anh chị tích chọn tùy chọn trên, phần mềm sẽ tính truy lĩnh riêng cho trường hợp đi công tác nước ngoài theo quy định của thông tư.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan