1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn tính đúng truy lĩnh của những CBNV thực tập có tỷ lệ hưởng 85% để tính đúng bảng truy lĩnh

Kế toán muốn tính đúng truy lĩnh của những CBNV thực tập có tỷ lệ hưởng 85% để tính đúng bảng truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng truy lĩnh của những CBNV thực tập có tỷ lệ hưởng 85% để tính đúng bảng truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, phần mềm đang tính truy lĩnh lương cho CBNV theo hệ số lương cơ bản nên những CBNV có tỷ lệ hưởng 85% thì đang tính truy lĩnh chưa đúng.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép tính truy lĩnh đúng trong TH CBNV có tỷ lệ hưởng < 100%.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ đơn vị có CBNV là Nguyễn Mai Anh có HSL cơ bản là 2.34 từ ngày 01/06/2022 và tỷ lệ hưởng 85% .

2. Đơn vị lập bảng tính truy lĩnh tháng 6 của cán bộ này, phần mềm sẽ tính đúng HSL hiện hưởng là 2.34*85% = 1.989

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan