1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tính truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã

Kế toán muốn tính truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, tại đơn vị khối xã, CBCC khi kiêm nhiệm thêm công việc sẽ được hưởng khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã. Trường hợp CBNV được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nhưng có ngày quyết định sau ngày được hưởng thì kế toán cần phải tính truy lĩnh khoản phụ cấp này cho CBNV đó. Tuy nhiên hiện phần mềm chưa tính lên được khoản truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép tính truy lĩnh cho khoản phụ cấp KN xã (khoản PC được tính từ HSLKN & HSPCCVKN)

Cụ thể như sau

VD: Có CBNV Nguyễn Bảo Thương được tăng phụ cấp kiêm nhiệm xã từ 20% – 50% vào tháng 08/2021, nhưng ngày quyết định lại vào tháng 10/2021 => Cần truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã ở tháng 8 và tháng 9.

1. Vào menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, lập bảng truy lĩnh phụ cấp kiêm nhiệm xã tháng 9.

2. Tại đây phần mềm sẽ tính được truy lĩnh khoản phụ cấp kiêm nhiệm xã của CBNV này theo đúng thông tin đã khai báo.

Cập nhật 15/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan