1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán muốn tính và sinh giấy rút KPCĐ theo quý

Kế toán muốn tính và sinh giấy rút KPCĐ theo quý

1. Mục đích

Giúp kế toán tính và sinh giấy rút KPCĐ theo quý.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm bổ sung thiết lập tùy chọn tính lương theo quý.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, anh/chị chọn tab Thiết lập tính bảo hiểm và KPCĐ.

2. Phần mềm cho phép anh/chị xác định tính KPCĐ theo tháng hoặc theo quý. Nếu tích chọn theo quý, thì anh/chị có thể lựa chọn tính vào đầu quý/giữa quý/cuối quý.

Cập nhật 07/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan