1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn tổng hợp dự toán theo biểu 15.2 của TT342 để nộp Phòng tài chính

Kế toán muốn tổng hợp dự toán theo biểu 15.2 của TT342 để nộp Phòng tài chính

1. Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp dự toán theo biểu 15.2 của TT342 để nộp Phòng tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, các đơn vị thuộc PTC Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi, hàng năm khi lập dự toán lương, PTC yêu cầu các đơn vị lập thêm biểu 15.2 theo TT342/2016/TT-BTC “Báo cáo lao động – tiền lương – nguồn kinh phí đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp năm …” chi tiết theo từng CBNV của đơn vị. Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng báo cáo theo biểu 15.2 của TT 342.

– Kể từ phiên bản R17, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép khai báo thông tin của dự toán năm hiện hành, ước thực hiện, đồng thời cho phép in biểu 15.2 của TT342 để nộp PTC.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Dự toán lương, nhấn thêm bảng dự toán lương. Tại giao diện bảng dự toán lương chi tiết, phần mềm cho phép khai báo thông tin của dự toán năm hiện hành. Thực hiện khai báo:

Thực hiện quỹ lương

Dự toán quỹ lương

Ước thực hiện quỹ lương

2. Ngoài ra, phần mềm cũng bổ sung biểu 15.2: Báo csao lao động – tiền lương – nguồn kinh phí đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp. Anh/chị có thể in tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương hoặc in tại giao diện bảng dự toán lương chi tiết.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan