1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn truy lĩnh các phụ cấp khác ngoài phụ cấp có sẵn trong danh mục mang đi

Kế toán muốn truy lĩnh các phụ cấp khác ngoài phụ cấp có sẵn trong danh mục mang đi

1. Mục đích

Giúp kế toán truy lĩnh các phụ cấp khác ngoài phụ cấp có sẵn trong danh mục mang đi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, trong bảng phụ cấp truy lĩnh, danh mục phụ cấp chỉ có một số loại phụ cấp nhất định (như PCTNVK hay PC thâm niên nghề), còn thiếu nhiều loại phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép chọn truy lĩnh cho lương hoặc 1 trong các phụ cấp có phát sinh bản ghi phụ cấp của cán bộ nhân viên trong đơn vị. 

Cụ thế như sau

1. Tại menu Tính lương truy lĩnh, phần mềm đã bổ sung truy lĩnh cho lương hoặc 1 trong các phụ cấp có phát sinh bản ghi phụ cấp của cán bộ nhân viên trong đơn vị.

2. Ví dụ chọn tính lương truy lĩnh cho PC công tác lâu năm. Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật vào bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan