1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn truy thu khi cán bộ nhân viên bị giảm lương, phụ cấp

Kế toán muốn truy thu khi cán bộ nhân viên bị giảm lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán truy thu khi CBNV bị giảm lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, phần mềm đang đáp ứng truy thu tất cả các khoản lương, phụ cấp, các khoản đóng góp của những ngày cán bộ nhân viên không làm việc. Tuy nhiên phần mềm chưa đáp ứng truy thu từng khoản phụ cấp cho CBNV.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm bổ sung tính năng truy thu theo từng khoản lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập tính lương, tab Tính lương nghỉ ốm, đi học… phần mềm đã bổ sung tùy chọn Truy thu khi có CBNV giảm lương, phụ cấp.

2. Tại menu Danh sách CBNV, khai báo CBNV phát sinh giảm lương, phụ cấp. Nhấn Lưu.

Ví dụ: Đơn vị có CBNV Nguyễn Hoàng Anh giảm lương từ ngày 01/02, ngày 01/03 nhận quyết định.

4. Lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp cho tháng cần truy thu.

5. Khi tích chọn Truy thu khi có CBNV giảm lương, phụ cấp, khi lập bảng truy thu, phần mềm bổ sung tùy chọn cho phép tích chọn loại truy thu là Truy thu giảm lương, phụ cấp. Nhấn Tính truy thu lương.

 

Cập nhật 03/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan