1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn xóa được báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số để dễ theo dõi hơn

Kế toán muốn xóa được báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số để dễ theo dõi hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng xóa được báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số để dễ theo dõi hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, hàng tháng đơn vị lập bảng tính lương sau đó in mẫu báo cáo theo nhu cầu của đơn vị và ký số lên báo cáo. Trường hợp kế toán đơn vị sau khi đã ký số lên báo cáo thì phát hiện sai sót, kế toán sửa lại bảng tính lương sau đó in lại báo cáo và ký số lại lần 2 thì màn hình danh sách báo cáo đã ký số phầm mềm đang hiển thị tất cả các báo cáo đã ký số. Trường hợp đơn vị ký số 1 báo cáo nhiều lần thì tương ứng với mỗi lần ký số danh sách ký số hiển thị thành các dòng khác nhau với cùng 1 tên báo cáo. Kế toán phải mất thời gian vào xem lại báo cáo đã ký số xem báo cáo nào đúng. Hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng xóa báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm bổ sung chức năng cho phép xóa được báo cáo trên danh sách báo cáo đã ký số để dễ theo dõi hơn.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn vào biểu tượng thiết lập, chọn Danh sách báo cáo đã ký số.

2. Tại danh sách báo cáo đã ký số, phần mềm bổ sung chức năng xóa (biểu tượng thùng rác), cho phép kế toán có thể dễ dàng xóa báo cáo đã ký số.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan