1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn xóa nhanh dữ liệu của các bảng dự toán lương không cần lập theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

Kế toán muốn xóa nhanh dữ liệu của các bảng dự toán lương không cần lập theo yêu cầu của cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán xóa nhanh dữ liệu của các bảng dự toán lương không cần lập theo yêu cầu của cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, để xóa dữ liệu trong các bảng dự toán từ 3-5, kế toán đơn vị phải vào từng bảng và loại bỏ từng người. Việc làm này rất mất thời gian, đặc biệt là các đơn vị có số lượng CBNV được nâng lương, phụ cấp nhiều. Hiện tại, phần mềm chưa cho xóa nhanh các bảng dự toán hoặc xóa nhanh CBNV trong từng bảng.

– Kể từ phiên bản R17, khi lập dự toán lương, phần mềm cho phép loại bỏ nhiều CBNV cùng lúc tương tự như các bảng dự toán hiện thời.

Cụ thể như sau

Tại các bảng dự toán chi tiết, phần mềm đã bổ sung checkbox cho phép anh/chị chọn từng CBNV hoặc nhấn chọn tất cả để có thể dễ dàng loại bỏ nhiều CBNV khỏi bảng dự toán.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan