1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán PGD mong muốn có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc_PGD Tri Tôn

Kế toán PGD mong muốn có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc_PGD Tri Tôn

1. Mục đích

Giúp kế toán PGD Tri Tôn có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa thể sửa mẫu C02-HD theo mẫu của PGD.

– Kể từ phiên bản R4, đơn vị có thể tổng hợp mẫu bảng lương, phụ cấp hàng tháng của các đơn vị trực thuộc.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị PGD, sau khi đơn vị Mầm non và THCS gửi bảng lương lên, đơn vị PGD sẽ thực hiện phê duyệt bảng lương của các đơn vị cấp dưới.

2. Vào menu Tính lương\Tổng hợp lương cấp dưới. Nếu bảng lương đơn vị cấp dưới gửi lên không có sai sót gì, đơn vị cấp trên tiến hành Phê duyệt bảng lương.

3. Tại tab Tổng hợp lương, nhấn In. Chọn in mẫu Bảng tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương.

4. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể xem Bảng tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương tại menu Báo cáo\Báo cáo lương.

5. Bảng tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương hàng tháng của các đơn vị trực thuộc.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan