1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán Sở tài chính mong muốn quản lý báo cáo lương, dự toán lương, CCTL theo lĩnh vực

Kế toán Sở tài chính mong muốn quản lý báo cáo lương, dự toán lương, CCTL theo lĩnh vực

1. Mục đích

Giúp kế toán Sở tài chính quản lý báo cáo lương, dự toán lương, CCTL theo lĩnh vực.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm chỉ đáp ứng tổng hợp báo cáo theo loại hình, nhưng tổng hợp báo cáo theo loại hình chỉ phù hợp với các đơn vị từ cấp huyện, còn đối với cấp tỉnh thì nhu cầu quản lý rộng hơn nên cần phải theo dõi theo lĩnh vực.

– Kể từ phiên bản R5, đối với đơn vị Sở tài chính, phần mềm cho phép Xem tất cả hoặc xem theo Lĩnh vực.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị STC, vào menu Tính lương\Tổng hợp lương cấp dưới. Chọn tab Tổng hợp lương.

2. Khi tích chọn xem theo Lĩnh vực, chọn xem theo lĩnh vực nào. Cố thể chọn giá trị Tất cả để hiển thị đơn vị theo từng lĩnh vực tương ứng.

3. Tương tự, tại menu Dự toán lương\Tổng hợp dự toán\Tổng hợp & gửi dự toán lên cấp trên hay menu Cải cách tiền lương\Tổng hợp CCTL\Tổng hợp và gửi bảng CCTL lên cấp trên, phần mềm cũng đã bổ sung chọn xem theo Tất cả hay theo Lĩnh vực.

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan