1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán SYT muốn tổng hợp báo cáo dự toán lương toàn ngành theo đặc thù ngành y tế

Kế toán SYT muốn tổng hợp báo cáo dự toán lương toàn ngành theo đặc thù ngành y tế

1. Mục đích

Giúp kế toán SYT tống hợp được báo cáo dự toán lương toàn ngành theo đặc thù ngành y tế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa phân loại được các sự nghiệp y tế theo nhu cầu, ngoài ra phần mềm cũng chưa có biểu báo cáo giống yêu cầu khách hàng.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung báo cáo tổng hợp dự toán lương theo đặc thù ngành y tế.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, chọn Bảng tổng hợp quỹ lương dự kiến.

2. Khai báo tham số báo cáo.

3. Phần mềm đã bổ sung Bảng tổng hợp quỹ tiền lương dự kiến theo đặc thù ngành y tế.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan