Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo dữ liệu đầu vào liên quan đến danh sách CBNV hưởng lương….

Cập nhật 12/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Chức năng bình luận bị đóng.