1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Khi in báo cáo, bảng lương, kế toán muốn số liệu trên các cột hiển thị một dòng để báo cáo đẹp hơn

Khi in báo cáo, bảng lương, kế toán muốn số liệu trên các cột hiển thị một dòng để báo cáo đẹp hơn

1. Mục đích

Khi in báo cáo, bảng lương, số liệu trên các cột hiển thị một dòng để báo cáo đẹp hơn

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, hàng tháng, các đơn vị PGD khi in báo cáo như bảng lương và phụ cấp. Trường hợp các thông tin trên cột quá lớn như Họ tên, số tiền… thì thông tin hiển thị trên các cột bị xuống 2 hay nhiều dòng khiến báo cáo nhìn rất xấu và không được hợp lý. Hiện tại trên phần mềm khi in các mẫu báo cáo nếu thông tin các cột quá lớn thì thông tin hiển thị trên các cột sẽ bị xuống 2 hay nhiều dòng.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm rà soát lại các mẫu báo cáo để tránh trường hợp bị rớt dòng.

Cập nhật 03/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan