1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Khi in mẫu 09 phần thuyết minh mẫu số 13 hiển thị đầy đủ các nhóm hưởng lương ở nội dung đề nghị thanh toán dù phát sinh hay không phát sinh số liệu

Khi in mẫu 09 phần thuyết minh mẫu số 13 hiển thị đầy đủ các nhóm hưởng lương ở nội dung đề nghị thanh toán dù phát sinh hay không phát sinh số liệu

1. Mục đích

Khi in mẫu 09 phần thuyết minh mẫu số 13 hiển thị đầy đủ các nhóm hưởng lương ở nội dung đề nghị thanh toán dù phát sinh hay không phát sinh số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, khi in mẫu 09 thuyết minh mẫu số 13, phần mềm đang chỉ hiển thị nhóm hưởng lương có phát sinh số liệu, còn các nhóm hưởng lương không phát sinh số liệu thì không được hiển thị.

– Kể từ phiên bản R26, phần mềm luôn hiển thị đủ các nhóm hưởng lương ở phần thuyết minh mẫu của mẫu 13 kể cả không có phát sinh.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Tiền lương, thực hiện in mẫu 09 thuyết minh mẫu số 13.

2. Tại bảng lương, phần mềm sẽ luôn hiển thị đủ các nhóm hưởng lương ở phần thuyết minh mẫu kể cả không có phát sinh.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan