1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Khi in mẫu bảng lương có nhiều nhóm hưởng lương, kế toán muốn đánh STT liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương

Khi in mẫu bảng lương có nhiều nhóm hưởng lương, kế toán muốn đánh STT liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng đánh STT liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương khi in mẫu bảng lương có nhiều nhóm hưởng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, tại một số đơn vị, kế toán muốn in bảng lương theo các nhóm hưởng lương đồng thời đánh số thứ tự liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương
Ví dụ đơn vị có 2 nhóm hưởng lương mỗi nhóm có 10 CBNV. Kế toán muốn in bảng lương CBNV được chia làm 2 nhóm và đánh số thứ tự liên tiếp từ 1 đến 20
Hiện tại trên phần mềm đang đáp ứng in mẫu bảng lương theo nhóm hưởng lương đơn vị đã thiết lập và đánh số STT theo từng nhóm hưởng lương. Chưa cho phép đánh STT liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung tùy chọn trong sửa mẫu bảng lương khi thiết lập có nhóm dữ liệu: có cho phép đánh số thứ tự liên tiếp giữa các nhóm hay không.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương, tại phần thiết lập nhóm dữ liệu (Sửa thân trang\tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột), phần mềm đã bổ sung tùy chọn có Đánh số thứ tự liên tiếp giữa các nhóm hay không.

2. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn trên và in báo cáo theo mẫu vừa lưu, phần mềm sẽ đánh số thứ tự liên tiếp giữa các nhóm hưởng lương.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan