1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Khi làm truy lĩnh nâng lương từ nhiều nguồn kế toán muốn khi sửa ở bảng lương chung thì bảng lương chi tiết cũng hiển thị theo phần thay đổi

Khi làm truy lĩnh nâng lương từ nhiều nguồn kế toán muốn khi sửa ở bảng lương chung thì bảng lương chi tiết cũng hiển thị theo phần thay đổi

1. Mục đích

Giúp kế toán khi truy lĩnh nâng lương từ nhiều nguồn, khi sửa ở bảng lương chung thì bảng lương chi tiết cũng hiển thị theo phần thay đổi.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi tính lương truy lĩnh theo nguồn thì chia thành nhiều bảng lương theo từng nguồn, khi cập nhật số tại bảng lương con thì phần mềm tự động cập nhật ở bảng cha, nhưng nếu cập nhật ở bảng lương cha thì lại chưa tự cập nhật tại bảng lương con.

– Kể từ phiên bản R5, khi tính truy lĩnh lương phần mềm cho phép sửa bảng truy lĩnh tổng, dựa vào tham số hệ thống tự tính toán lại các bảng truy lĩnh theo các nguồn con.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, nhấn Sửa. Chọn phân bổ tiền lương theo nguồn riêng, phụ cấp.

2. Tại menu Tính lương/Tính lương truy lĩnh, lập bảng truy lĩnh nâng lương tháng 11.

3. Sửa thông tin trên bảng truy lĩnh cha. Ví dụ sửa số tháng được truy lĩnh của CBNV từ 20 tháng thành 24 tháng. 

4. Sau khi sửa thông tin, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo. Nhấn để đồng ý cập nhật vào các bảng truy lĩnh lương con.

5. Khi đó, dựa vào tham số hệ thống tự tính toán lại các bảng truy lĩnh theo các nguồn con.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan