1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Khi sửa mẫu bảng lương trường hợp đơn vị thiết lập công thức cho cột dữ liệu và nhập tay công thức thì không hiển thị tên cụ thể của công thức

Khi sửa mẫu bảng lương trường hợp đơn vị thiết lập công thức cho cột dữ liệu và nhập tay công thức thì không hiển thị tên cụ thể của công thức

1. Mục đích

Khi sửa mẫu bảng lương trường hợp đơn vị thiết lập công thức cho cột dữ liệu và nhập tay công thức thì không hiển thị tên cụ thể của công thức

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, khi sửa mẫu bảng lương, trường hợp đơn vị thiết lập công thức các các cột trên bảng lương viết tắt [TL] thì phần thuyết minh bên dưới cũng hiển thị tên viết tắt [TL] chứ không hiển thị tên đầy đủ kiến người dùng không biết công thức mình thiết lập là thực lĩnh hay tỷ lệ.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm sửa lại mục lương [TL] để khi gõ công thức hiển thị ra được tên đúng Thực lĩnh.

Cụ thể như sau

Tại giao diện Sửa mẫu bảng lương\tab Sửa thân trang, khi thiết lập công thức cho 1 cột, nếu công thức có [TL], khi gõ công thức, phần mềm sẽ hiển thị ra được tên đúng Thực lĩnh.

 

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan