1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Khi thực hiện truy lĩnh lương, kế toán muốn làm tròn hệ số lương, phụ cấp được truy lĩnh trước khi tính ra số chênh lệch

Khi thực hiện truy lĩnh lương, kế toán muốn làm tròn hệ số lương, phụ cấp được truy lĩnh trước khi tính ra số chênh lệch

1. Mục đích

Giúp kế toán khi thực hiện truy lĩnh lương, làm tròn hệ số lương, phụ cấp được truy lĩnh trước khi tính ra số chênh lệch

2. Chi tiết thay đổi 

– Trước phiên bản R13, khi truy lĩnh lương theo giai đoạn, bảng truy lĩnh lương tất cả chương trình đang làm tròn bằng cách lấy hệ số mới – hệ số cũ sau đó mới làm tròn dẫn đến 1 cán bộ lệch tiền.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm sửa cách làm tròn trên bảng truy lĩnh và sửa cách tính truy lĩnh.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Quy tắc làm tròn trên bảng truy lĩnh

Khi tích chọn Tính lương theo hệ số đã làm tròn, phần mềm sẽ làm tròn truy lĩnh lương theo thực tế của đơn vị:

  • Quy đổi tỷ lệ phụ cấp cũ sang hệ số => làm tròn đến đồng
  • Quy đổi tỷ lệ phụ cấp mới sang hệ số => làm tròn đến đồng
  • Chênh lệch (HS cũ – HS mới) * MLCS 

Bổ sung tùy chọn tính truy lĩnh

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Tính lương khi nghỉ ốm, nghỉ đi học, phần mềm đã bổ sung tùy chọn tính truy lĩnh PCTNN tăng thêm do nâng hệ số lương/PCTNVK:

Tính vào truy lĩnh hệ số lương/phụ cấp thâm niên vượt khung

Tích chọn Tính vào truy lĩnh hệ số lương/phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Lập bảng truy lĩnh nâng tất cả các khoản

2. Lập bảng truy lĩnh nâng lương ngạch bậc và nâng Phụ cấp thâm niên nghề

Tính vào truy lĩnh phụ cấp thâm niên nghề

1. Lập bảng truy lĩnh nâng Tất cả các khoản.

2. Lập bảng truy lĩnh nâng lương ngạch bậc hoặc phụ cấp thâm niên nghề

Cập nhật 05/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan