1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Khi tra cứu tình hình sử dụng phần mềm, Sở tài chính muốn thống kê trong thời gian linh hoạt và muốn xem các đơn vị theo tuyến tỉnh, huyện, xã để quản lý sát sao hơn

Khi tra cứu tình hình sử dụng phần mềm, Sở tài chính muốn thống kê trong thời gian linh hoạt và muốn xem các đơn vị theo tuyến tỉnh, huyện, xã để quản lý sát sao hơn

1. Mục đích

Khi tra cứu tình hình sử dụng phần mềm, Sở tài chính dễ dàng thống kê trong thời gian linh hoạt và muốn xem các đơn vị theo tuyến tỉnh, huyện, xã để quản lý sát sao hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, tại phần tra cứu thông tin đơn vị cấp dưới, phần mềm chỉ đáp ứng tra cứu thông tin theo 4 mốc thời gian cố định: Theo tháng, theo quý, theo năm, từ lúc mua phần mềm đến hiện tại, chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế tại đơn vị. Ngoài ra phần mềm sắp xếp thông tin đơn vị theo đơn vị chủ quản nhưng các đơn vị chủ quản lộn xộn chưa thống nhất theo từng cấp như nhu cầu của STC.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cải tiến màn hình tra cứu thông tin cấp dưới cho tiện ích hơn và đáp ứng được nhu cầu của STC Quảng Ngãi.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị nội vụ, vào phần thiết lập hệ thống, chọn Tra cứu thông tin cấp dưới.

2. Tại tab Tình hình sử dụng, anh/chị đều có thể theo dõi tình hình đang sử dụng/không sử dụng phần mềm trong khoảng thời gian từ ngày…đến ngày khi chọn Tùy chọn khác.

3. Khi chọn theo dõi tình hình sử dụng theo tháng/quý/năm thì có thể lựa chọn xem chi tiết theo tháng/quý/năm nào.

4. Tại tab Tra cứu thông tin, phần mềm cải tiến sắp xếp thông tin đơn vị theo từng cấp đơn vị tuyến Tỉnh, đơn vị tuyến Huyện, đơn vị tuyến Xã.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan