1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Phòng tài chính mong muốn có chức năng duyệt nhanh dự toán lương của các đơn vị cấp dưới

Phòng tài chính mong muốn có chức năng duyệt nhanh dự toán lương của các đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp phòng tài chính có thể duyệt nhanh dự toán lương của các đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, khi xét duyệt và tổng hợp dự toán lương của các đơn vị con qua phần mềm Salagov, PTC mở 5 bảng dự toán để kiểm tra số liệu trên từng bảng. Nếu số liệu đúng, phòng tài chính chọn “Hoàn Thành” để xét duyệt. Nếu số liệu sai, phòng tài chính gửi trả lại cho đơn vị con. Sau khi đơn vị con nộp lại, phòng tài chính tiếp tục lặp lại quy trình xét duyệt từ đầu. Thao tác này mất thời gian và không thực sự cần thiết. Do khi đơn vị con nộp lại dự toán, PTC chỉ cần kiểm tra lại nội dung sai ở lần nộp trước và duyệt phần dự toán bị sai mà không cần duyệt lại từng bảng dự toán chi tiết.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép duyệt nhanh các bảng dự toán thành phần để hoàn thành xét duyệt cả bảng dự toán của đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, sau khi đơn vị cấp dưới hoàn thành bảng dự toán lương và gửi lên cấp trên, đơn vị cấp trên sẽ cần xét duyệt bảng dự toán của đơn vị cấp dưới.

2. Tại đây phần mềm vẫn cho phép xét duyệt nhanh bảng dự toán tổng mà không cần xét duyệt bảng dự toán chi tiết. Khi nhấn Hoàn thành, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

3. Nhấn Tiếp tục xét duyệt nếu muốn xét duyệt chi tiết các bảng dự toán chi tiết. Nhấn Xác nhận hoàn thành nếu muốn xét duyệt nhanh cả bảng dự toán của đơn vị. Khi xét duyệt hoàn thành bảng dự toán tổng, các bảng dự toán con sẽ đồng thời chuyển sang trạng thái là Đã hoàn thành.

4. Tương tự, nếu đơn vị nhấn Gửi trả, phần mềm cũng hiển thị cảnh báo và vẫn cho phép gửi trả nhanh mà không cần xét duyệt bảng dự toán chi tiết.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan