1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. PTC Đông Anh mong muốn biểu 09 trên phần mềm có thể chia theo tiêu thức “Nguồn kinh phí”

PTC Đông Anh mong muốn biểu 09 trên phần mềm có thể chia theo tiêu thức “Nguồn kinh phí”

1. Mục đích

Biểu 09 trên phần mềm có thể chia theo tiêu thức “Nguồn kinh phí”.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm đang cho phép in biểu mẫu 09, mỗi nguồn phí là một báo cáo.

– Kể từ phiên bản R3, khi in mẫu biểu 09, phần mềm cho phép nhóm theo nguồn kinh phí.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số phụ cấp, chọn in Mẫu 09/ND11.

2. Phần mềm hiển thị tham số báo cáo, trong đó đã bổ sung tùy chọn Tổng hợp theo nguồn chi trả. Khi tích chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ thực hiện tổng hợp dữ liệu theo nguồn chi trả, trong mỗi nguồn sẽ là các nhóm hưởng lương chi tiết theo công thức đã thiết lập cho từng nhóm.

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan