1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. PTC muốn in báo cáo “Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu” không bị tách trang

PTC muốn in báo cáo “Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu” không bị tách trang

1. Mục đích

Giúp PTC in báo cáo “Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu” không bị tách trang.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hàng tháng, sau khi tổng hợp, phòng tài chính in báo cáo “Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu” ở phân hệ tổng hợp lương. Khi in, báo cáo bị tách thành 2 trang. PTC đã điều chỉnh lại tỷ lệ % thấp hơn (85%), khoảng trống bên phải còn thừa rất nhiều nhưng một số cột vẫn tách xuống trang thứ 2. Hiện tại phần mềm chưa tự căn chỉnh để các cột trên báo cáo vừa 1 trang A4 ngang.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm điều chỉnh mẫu báo cáo về khổ A3 để hiển thị trên 1 trang. Khi in thì sẽ chọn chế độ fit to page để in được trên khổ A4.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị phòng tài chính, nhấn In và chọn in Báo cáo tổng hợp lương khối ban ngành PTC Tân Châu.

2. Tại đây phần mềm đã điều chỉnh mẫu báo cáo về khổ A3 để hiển thị trên 1 trang. Khi in anh chị nhấn vào biểu tượng này (fit to page) để in được trên khổ A4.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan