1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. PTC muốn tổng hợp lương khối xã để báo cáo về Sở tài chính

PTC muốn tổng hợp lương khối xã để báo cáo về Sở tài chính

1. Mục đích

Giúp  PTC muốn tổng hợp lương khối xã để báo cáo về Sở tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, phần mềm đã có mẫu báo cáo tổng hợp biên chế tiền lương cán bộ, công chức xã phường nhưng các chỉ tiêu thống kê theo cột và phân loại chức vụ/chức danh ở nhóm II chưa đáp ứng theo yêu cầu của PTC An Phú.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương cán bộ, công chức xã phường.

Cụ thể như sau

1. Với đơn vị con, tại giao diện bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương theo chức danh cán bộ xã phường, thị trấn.

2. Khai báo tham số báo cáo (không bắt buộc)

  • Nhập Văn bản pháp lý 
  • Nhập Tổng số khóm, ấp
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in mẫu như sau:

4. Tương tự với đơn vị tổng hợp, tại giao diện tổng hợp lương, anh/chị cũng có thể in Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương theo chức danh cán bộ xã phường, thị trấn.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan