1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Sửa màn hình Bảng quyết toán thuế và Bảng tính thuế TNCN cho phù hợp với Thông tư 80/2021/TT-BTC

Sửa màn hình Bảng quyết toán thuế và Bảng tính thuế TNCN cho phù hợp với Thông tư 80/2021/TT-BTC

1. Mục đích

Sửa màn hình Bảng quyết toán thuế và Bảng tính thuế TNCN cho phù hợp với Thông tư 80/2021/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm cập nhật Bảng tính thuế TNCN cho phù hợp với quy định mới.

Cụ thể như sau 

1. Tính thuế TNCN: cập nhật công thức tính tổng thu nhập, tính các khoản thu nhập tính thuế.

2. Quyết toán thuế TNCN:

  • Phần mềm thay đổi giao diện lập bảng quyết toán thuế

  • Chọn Năm quyết toán thuế

  • Chương trình tự động tính quyết toán thuế cho CBNV trong đơn vị

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan