1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Tại bảng tính truy lĩnh lương khách hàng yêu cầu in được bảng thanh toán bảo hiểm và bảng thanh toán kinh phí công đoàn riêng để làm chứng từ đi chuyển tiền

Tại bảng tính truy lĩnh lương khách hàng yêu cầu in được bảng thanh toán bảo hiểm và bảng thanh toán kinh phí công đoàn riêng để làm chứng từ đi chuyển tiền

1. Mục đích

Tại bảng tính truy lĩnh lương có thể in được bảng thanh toán bảo hiểm và bảng thanh toán kinh phí công đoàn riêng để làm chứng từ đi chuyển tiền.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, bảng truy lĩnh lương đang in chung tất cả các khoản lương, bảo hiểm, KPCĐ nên đơn vị phải mất công xuất ra excel để tách thành Bảng lương truy lĩnh, Bảng Bảo hiểm, Bảng KPCĐ để làm chứng từ đi chuyển khoản kho bạc.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung mẫu thanh toán BHXH, bảng thanh toán KPCĐ (mẫu tùy chỉnh) vào bảng truy lĩnh lương và cho in số liệu từ bảng truy lĩnh tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Tại phần Tính lương\Tính lương truy lĩnh, sau khi lập bảng tính lương truy lĩnh, nhấn Sửa mẫu truy lĩnh lương.

2. Tại phần Mẫu mặc định, phần mềm đã bổ sung Bảng thanh toán bảo hiểmBảng thanh toán kinh phí công đoàn.

3. Các bước sửa mẫu truy lĩnh lương, anh/chị thực hiện tương tự tùy chỉnh biễu mẫu báo cáo.

4. Ngoài ra, tại màn hình danh sách truy lĩnh lương, anh chị có thể nhấn In để in số liệu từ bảng truy lĩnh tương ứng.

Bảng thanh toán tiền lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN

Bảng thanh toán kinh phí công đoàn

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan