1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Tích hợp chữ ký MISA eSign vào phần mềm MISA SalaGov

Tích hợp chữ ký MISA eSign vào phần mềm MISA SalaGov

1. Mục đích

Giúp đơn vị ký số khi nộp báo cáo thuế qua Mtax, ký số báo cáo nộp lên cơ quan chủ quản, ký số hồ sơ nộp đến cơ quan BHXH … được nhanh chóng và chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R27, MISA eSign là Dịch vụ Chữ ký số điện tử, giúp tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân có thể thực hiện ký số ngay khi phát hành hóa đơn điện tử, nộp báo cáo thuế qua mạng hay ký số các văn bản. Chữ ký số được đảm bảo giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay (đối với cá nhân) hoặc con dấu (đối với doanh nghiệp, tổ chức). Không cần sử dụng các thiết bị phần cứng tích hợp như USB Token hay SIM, Card.…

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm cho phép tích hợp kết nối MISA eSign.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện thiết lập chữ ký, phần mềm cho phép kết nối với dịch vụ ký số từ xa MISA eSign.

2. Sau khi kết nối thành công, phần mềm sẽ hiển thị thông báo và tự động hiển thị danh sách các chứng thư số của tài khoản MISA eSign, kế toán có thể chọn các chứng thư số để thực hiện ký số trên phần mềm SalaGov, đồng thời có thể thay đổi các chữ ký số đã thiết lập.

3. Khi nhấn sửa, phần mềm sẽ chuyển hướng sang MISA eSign để anh chị có thể thực hiện sửa lại chữ ký số theo mong muốn và đồng bộ tại phần mềm MISA SalaGov

4. Sau khi đã hoàn thành thiết lập chữ ký số, anh/chị có thể thực hiện ký số khi nộp báo cáo thuế qua mtax, ký số hồ sơ nộp đến cơ quan BHXH hay ký số báo cáo nộp lên cơ quan chủ quản…

Ví dụ tại bảng lương tháng 9, cần ký số bảng lương để nộp lên cơ quan chủ quản.

Tại giao diện in bảng lương, phần mềm cho phép ký số theo 1 trong 2 hình thức.

Nếu anh/chị chọn Ký số qua USB Token, anh/chị thực hiện ký số tương tự như trước đây, để xem hướng dẫn chi tiết anh/chị vui lòng quét qr code em để trên màn hình.

Còn nếu anh/chị chọn ký số qua MISA eSign, anh/chị chọn trang cần ký số và kích đúp chuột tại đây để ký số. Chọn chữ ký số tương ứng và di chuyển vị trí chữ ký số.

Một mã yêu cầu xác thực sẽ được gửi về số điện thoại của anh chị. Trường hợp chưa có thiết bị xác thực, anh/chị vui lòng nhấn tại đây để xem hướng dẫn đăng ký thiết bị xác thực.

Anh chị có thể ký cùng lúc nhiều chữ ký số trên cùng 1 báo cáo theo 2 cách sau:

  • Nếu chọn Thực hiện ký trên đường link đã gửi qua email, nhập email/SĐT của người nhận để PM sẽ gửi đường link về email của người ký.
  • Để bảo mật dữ liệu, khi người nhận nhấn đường link chứa báo cáo cần ký số được gửi trên email, hệ thống sẽ xác thực yêu cầu truy cập bằng 1 trong 2 phương thức như là mã OTP gửi về sđt người nhận hay là tự nhập mật khẩu.
Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan