1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Tiện ích sửa nhanh thông tin CBNV khi tính lương

Tiện ích sửa nhanh thông tin CBNV khi tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể sửa nhanh thông tin CBNV khi tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, mỗi lần tính lương xong mà có CBNV lên sai thì lại phải quay về menu Danh mục/Cán bộ nhân viên để sửa, mất thời gian và thao tác để sửa.

– Kể từ phiên bản R9, trên bảng tính lương, phần mềm bổ  sung link gắn vào tên của từng CBNV, khi nhấn vào sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của CBNV để khách hàng có thể sửa nhanh.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

2. Tại bảng lương vừa lập, phần mềm đã bổ sung link gắn vào tên của từng CBNV khi nhấn vào sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của CBNV để khách hàng có thể sửa nhanh.

Ví dụ: CBNV Bùi Công Tuấn được bổ nhiệm làm Tổ trưởng bộ môn và được hưởng Phụ cấp chức vụ.

3. Tích chọn vào CBNV Bùi Công Tuấn => phần mềm sẽ hiển thị thông tin chi tiết của CBNV, anh/chị sửa lại thông tin Chức vụ.

4. Đồng thời khai báo CBNV được hưởng thêm Phụ cấp chức vụ. Nhấn Lưu.

5. Chương trình hiển thị thông báo. Nhấn để phần mềm tính lại bảng lương theo thông tin CBNV vừa cập nhật.

6. Bảng lương sẽ tính lại đúng theo thông tin đã được cập nhật.

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan