1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Trên biểu 09, khi một cán bộ được hưởng nhiều khoản phụ cấp thì cần hiển thị chi tiết mỗi khoản phụ cấp 1 dòng

Trên biểu 09, khi một cán bộ được hưởng nhiều khoản phụ cấp thì cần hiển thị chi tiết mỗi khoản phụ cấp 1 dòng

Contents

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng theo dõi từng khoản phụ cấp của các cán bộ được hưởng nhiều khoản phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chưa đáp ứng tách các loại phụ cấp theo từng dòng nếu 1 cán bộ được hưởng nhiều phụ cấp khác nhau.

– Kể từ phiên bản R3, khi in bảng 09 tùy chỉnh, phần mềm có thêm tham số cho lựa chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành thành 1 dòng riêng trên báo cáo đối với từng CBNV tương ứng.

Cụ thể như sau:

1. Ông Trần Hoàng Nguyên được khai báo 2 loại phụ cấp: PC trách nhiệm theo nghề và PC chức vụ.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In.

3. Chọn in Mẫu 09/NĐ11.

4. Tại đây, anh/chị có thể lựa chọn hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành thành 1 dòng riêng trên báo cáo đối với từng CBNV tương ứng bằng cách tích chọn Hiển thị mỗi khoản phụ cấp thành một dòng dữ liệu riêng. 

5. Khi xem trước mẫu in bảng lương 09, phần mềm hiển thị mỗi khoản phụ cấp/phụ cấp đặc biệt ngành của ông Trần Hoàng Nguyên thành một dòng riêng.

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan