1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Trên mẫu 09, đơn vị không muốn hiển thị ghi chú khoản phụ cấp đặc biệt ngành tăng so với tháng trước để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc

Trên mẫu 09, đơn vị không muốn hiển thị ghi chú khoản phụ cấp đặc biệt ngành tăng so với tháng trước để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc

1. Mục đích

Giúp đơn vị không muốn hiển thị ghi chú khoản phụ cấp đặc biệt ngành tăng so với tháng trước để đáp ứng đúng yêu cầu kho bạc.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, hàng tháng, đơn vị lập mẫu số 09 để đi rút dự toán lương ở Kho bạc bao gồm cả khoản phụ cấp đặc biệt ngành và lương, phụ cấp. Giấy rút dự toán sẽ tách riêng giấy rút lương và giấy rút phụ cấp đặc biệt ngành. Với những CBNV có tăng giảm lương, phụ cấp, truy lĩnh so với tháng trước, thì sẽ ghi chú những nội dung thay đổi trên Cột ghi chú. Với những CBNV tháng này được hưởng thêm khoản phụ cấp đặc biệt ngành so với tháng trước, đơn vị không ghi nội dung gì. Hiện tại trên PM, với khoản phụ cấp đặc biệt ngành tăng thêm so với tháng trước, nếu không cập nhật phụ cấp đặc biệt ngành vào bảng lương thì chương trình đang tự động lên nội dung tăng PC đặc biệt ngành.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị được nội dung trên cột Ghi chú khi in báo cáo linh động theo mong muốn của từng kho bạc địa phương.

Cụ thể như sau

1. Khi nhấn in bảng lương, tại form tham số báo cáo, phần mềm đã bổ sung mục Tùy chọn hiển thị nội dung cột ghi chú.

2. Tại đây anh/chị có thể tùy chọn Để trống cột ghi chú, Chỉ hiển thị theo nội dung theo ghi chú trên bảng tính lương hay là Hiển thị cả nội dung thay đổi thông tin PC ĐBN, khấu trừ KTX linh động theo mong muốn tại đơn vị.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan