1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết số biên chế được giao và số tiền chênh lệch tháng này so với tháng trước của từng nhóm đối tượng hưởng lương

Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết số biên chế được giao và số tiền chênh lệch tháng này so với tháng trước của từng nhóm đối tượng hưởng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng thuyết minh chi tiết số tiền biên chế được giao và số tiền chênh lệch tháng này so với tháng trước của từng nhóm đối tượng hưởng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, tại các đơn vị thuộc PTC Nghĩa Lộ, hàng tháng sử dụng mẫu 09 để thanh toán lương qua KBNN. Trong đó tại phần thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước, KB yêu cầu thuyết minh 2 nội dung: sự biến động biên chế tại đơn vị theo từng nhóm đối tượng hưởng lương và sự chênh lệch về lương tháng này so với tháng trước của từng CBNV có chênh lệch và nêu rõ nguyên nhân chênh lệch. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa đáp ứng mẫu thuyết minh như yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh mới theo đặc thù ở Nghĩa Lộ.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn sửa mẫu 09 và nhấn Sửa mẫu.

2. Tại tab Sửa chân chữ ký, phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước\Tùy chọn mẫu thuyết minh, phần mềm đã bổ sung Mẫu 13. Hiển thị tổng số biên chế và chi tiết tặng giảm từng CBNV (Nghĩa Lộ – Yên Bái), nhấn Chọn mẫu.

3. Ngoài ra, anh/chị cũng có thể chọn mẫu thuyết minh này tại form khai báo tham số khi chọn in mẫu 09. Khai báo Số biên chế được giao và nhấn Đồng ý.

4. Phần thuyết minh khi in sẽ được hiển thị như sau

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan