1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Với CBNV có điều chuyển phòng ban, kế toán mong muốn giữ nguyên phòng ban của CBNV trên các bảng lương đã tính

Với CBNV có điều chuyển phòng ban, kế toán mong muốn giữ nguyên phòng ban của CBNV trên các bảng lương đã tính

1. Mục đích

Với CBNV có điều chuyển phòng ban, phần mềm giữ nguyên phòng ban của CBNV trên các bảng lương đã tính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, phần mềm tự động cập nhật phòng ban của CBNV sau khi có sự thay đổi trên tất cả bảng lương đã tính.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm lưu thông tin về chức vụ/chức danh, phòng ban dư thừa trên bảng lương để khi CBNV có thay đổi thì không bị cập nhật vào bảng lương đã lập trước đó.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ có CBNV Trần Mai Thanh đang công tác tại Tổ xã hội và tính lương T1/2022. Sang T2/2022, CBNV này được điều chuyển sang Tổ hành chính.

2. Khi đó khi tính bảng lương tháng 2 cho CBNV này, phần mềm sẽ tự động cập nhật phòng ban mới mà CBNV đã điều chuyển.

Ngoài ra tại bảng lương tháng 1 đã lập trước đó, phần mềm vẫn hiển thị CBNV Trần Mai Thanh ở Tổ xã hội mà không tự động cập nhật phòng ban mới tại bảng lương này.

Cập nhật 14/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan