1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn có thể tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại

Kế toán mong muốn có thể tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại

1. Mục đích

Giúp kế toán tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, phần mềm đã có sẵn phụ cấp độc hại tuy nhiên chưa tính được phụ cấp độc hại theo số ngày làm việc trong môi trường độc hại.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm tính được mức hưởng phụ cấp độc hại theo ngày làm việc trong môi trường độc hại.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh sách CBNV, đơn vị khai báo một số CBNV có hưởng Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

2. Vào menu Tính lương\Tổng hợp công, lập bảng chấm công. Sau khi đơn vị lập bảng chấm công, kích chuột phải tại bảng chấm công đã lập để tùy chọn.

3. Tại đây anh chị tích chọn có tính Số ngày làm việc trong môi trường độc hại.

3. Nhấn Sửa. Nhập số ngày làm việc trong môi trường độc hại của những CBNV được hưởng khoản phụ cấp này. Nhấn Cất.

4. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

Kích chuột phải để Tùy chọn. Chọn hiển thị Số ngày làm việc trong môi trường độc hại.

2. Phần mềm sẽ hiển thị Ngày công làm việc trong môi trường độc hại tại phần Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

3. Ngoài ra phần mềm cũng bổ sung phụ cấp độc hại, nguy hiểm tại phần Sửa mẫu bảng lương. Anh/chị có thể tùy chọn ẩn/hiện Phụ cấp độc hại, nguy hiểm khi in bảng lương.

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan