1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải khi sinh giấy rút tự động sang Mimosa/Bamboo

Kế toán mong muốn tùy chỉnh nội dung diễn giải khi sinh giấy rút tự động sang Mimosa/Bamboo

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng chọn được nội dung diễn giải khi sinh giấy rút tự động sang Mimosa/Bamboo theo đúng nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, phần mềm đang cho chọn các nội dung diễn giải mặc định, chưa cho sửa nội dung diễn giải khi tùy chọn diễn giải giấy rút.

– Kể từ phiên bản R26, khi tùy chọn sinh diễn giải giấy rút trên SalaGov, phần tùy chỉnh diễn giải truy lĩnh cho phép tùy chọn diễn giải sinh giống lương để khi sinh xuống Mimosa sẽ cộng gộp bút toán giống nhau.

Cụ thể như sau

Tại phần Chọn diễn giải giấy rút, phần mềm đã bổ sung một số nội dung sinh diễn giải khi tùy chọn diễn giải giấy rút như sau:

–  Tại phần BHXH NLĐ đóng:

– Tại phần BHXH cơ quan đóng:

– Tại phần KPCĐ NLĐ đóng:

– Tại phần KPCĐ cơ quan đóng:

– Tại phần Truy lĩnh lương:

– Tại phần Truy lĩnh bảo hiểm NLĐ đóng:

– Tại phần Truy lĩnh bảo hiểm cơ quan đóng:

 

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan