1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn thuyết minh bảng lương chi tiết theo MLNS theo đặc thù Bệnh viện phổi Thái Bình

Kế toán muốn thuyết minh bảng lương chi tiết theo MLNS theo đặc thù Bệnh viện phổi Thái Bình

1. Mục đích

Đáp ứng mẫu thuyết minh bảng lương chi tiết theo MLNS theo đặc thù Bệnh viện phổi Thái Bình.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, đơn vị khối y tế, hàng tháng kế toán in bảng lương để thanh toán tiền lương và lấy số liệu hạch toán vào phần mềm kế toán. Đồng thời, tổng hợp thành bảng tính các khoản trích theo lương chi tiết theo MLNS gồm các nội dung:
+ Tổng tiền lương và phụ cấp của toàn bộ CBNV
+ Tổng các khoản đóng góp của toàn bộ CBNV
+ Tổng thực lĩnh của toàn bộ CBNV.
+ Thuyết minh chi tiết nội dung trích nộp các khoản đóng góp theo lương, phụ cấp (Tính theo hệ số hay tỷ lệ…)
Sau đó, nhóm theo Biên chế và hợp đồng lao động.
Hiện tại trên phần mềm chưa thuyết minh chi tiết bảng lương theo yêu cầu đơn vị.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm bổ sung mẫu hạch toán theo mục lục ngân sách theo đặc thù của đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương, tại tab Sửa chân chữ ký, phần Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục, nhấn Tùy chọn hạch toán.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hạch toán MLNS theo loại biên chế.

3. Khi in bảng lương đã tích chọn hạch toán MLNS theo loại biên chế, bảng lương sẽ thuyết minh chi tiết theo MLNS đáp ứng yêu cầu tại đơn vị.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan